$ 16.6189
€ 17.5858
0(222)2211113
0(532)3625989
 
7/24 Müşteri Hizmetleri
cizgi
Kira Koşulları

 

 

Ödemeler geçerlilikleri DECO OTO KİRALAMA   tarafından kabul edilen kredi kartlarıyla yapılabilir. Kira bedeli rezervasyon sırasında toplam tutar kredi kartından tahsil edilecek, kiralama uzatmalarında ise peşinen ödeme yapılmadan kiralama uzatılmayacaktır.

Kiralama Sözleşmesi

1. Araç vites ve yakıt özellikleri,yaş ve ehliyet yaşı sınırı, provizyon bedeli ve km sınırları aşağıda belirtilmiştir.

 

2.Kiralama en az 1 gün (24 saat) 'tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 'ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

3.Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur.

4.Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) Kiracı sorumludur.

5.. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Üst grup araçlarda çift kredi kartı zorunluluğu vardır

6.Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı ile yapılır.

 

7.İptal/iade ve değişiklik şartları;

İptal talebinizi rezervasyon yaptığınız tarihte tarafımıza bildirirseniz, ödediğiniz tüm tutar kartınıza iade olacaktır. Diğer iptal taleplerinizdeki iade uygulamamız şu şekildedir;

- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması veya iptal edilmeksizin aracın alınmaması durumunda 3 günlük kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır. Rezervasyonunuz 3 günden az ise iade yapılamamaktadır.

- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 50 TL tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır.

Değişiklik talepleriniz için lütfen rezervasyon merkezimiz ile iletişim kurunuz.

 

8.Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli uygulanacaktır. Araçlarda HGS olup(Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otamatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

 

9.Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında DECO OTO KİRALAMA destek alması gerekir.

 

10.Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur

 

11.Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)

 

12.Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

 

13.Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar Kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili 'Kabul Eder' hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile, anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.

 

14.Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur,

 

15.Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları  DECO OTO KİRALAMA ofisinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30 'luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise Kiralayana ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir, her bir işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli uygulanacaktır.

 

16.Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez,

 

a-Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 500 TL, orta grup araçlar için 750 TL üst grup araçlar için 2000 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir.

 

b- 1-3 Gün 300 km 4-7 Gün 1500 km  8-12 Gün 2000 km 13-18 Gün 3000 km 19-30 Gün 4000 km ile araçlarımız sınırlıdır.

 

17. Kiracının,DECO OTO KİRALAMA tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve Mini Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder,

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı'nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)

c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

e. Kasıtlı kazalarda,

f. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,

g. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

h. Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,

i. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

j. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,

k. Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,

l. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,

m. Kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

n. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

 

 

18.Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sorandan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı ile gerçekleştirecektir

 

.Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır :

a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı,

b. b. Herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi,

c. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde,

d. Alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örn:0-30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında,

e. Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.)

f. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda,

g. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması

h. Aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması,

i. Araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı,

j. Aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması (Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.),

k. Ülke sınırları dışında,

l. Yasal hız sınırları dışında,

 

19. Kiralama Sözleşmesi kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafından ödenir.

 

20.Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile  DECO OTO KİRALAMA ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.

 

21. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

 

22.Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili DECO OTO KİRALAMA  ofisine ulaştırmak durumundadır.

 

23. Kiracı veya yukarıda  maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;

a. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak.

b. Sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek,

c. Yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek,

d. Herhangi bir kaza ve hasar halinde DECO OTO KİRALAMA ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak,

e. Başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.

 

24.Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

 

25.Kiracı kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, DECO OTO KİRALAMA bilgisi dâhilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller kiracının borcundan düşülecek ve kalan kiracıya ödenecektir.

26. Aracın arızalanması halinde, kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en yakın DECO OTO KİRALAMA ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak DECO OTO KİRALAMA ofisinden önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

 

27.Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresinin tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan Kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükarda kiralama sözleşmesinde belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; Kiracı kiralama süresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı Kiralayan'ın Mastafa Kemal Paşa Mah.Gazi Yakup Satar Caddesi No-38/D Tepebaşı ESKİŞEHİR adresine veya Kiralayan'ın kendisine yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi kiralama sözleşmesi koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder

 

28.Kiralayan dilediği zaman Kiracı'ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

29.Araçların kullanımlarında, kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise 0.50 kuruş ile aşılan km belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır.

 

30.Kiracı, kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter google instagram
İletişim Bilgileri
Merkez Yeni Mahalle Vatan Caddesi No:137/C Tepebaşı ESKİŞEHİR
E-Mail: decorentacar@windowslive.com
Tel: 0(222)2211113
Fax: 0(222)2211113
GSM: 0(532)3625989
Bu Sitenin Tüm Hakları DECO OTO KİRALAMA Firmasına Aittir